Privacybeleid


Beautysalon de vlinder , gevestigd aan het Eiland 59, 1693 BW  Wervershoof, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
het Eiland 59
1693BW
Wervershoof
www.beautysalonwervershoof.nl
info@beautysalonwervershoof.nl 
06-37338705
kvk: 27556633

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Beautysalon de vlinder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam, geboortedatum

-Telefoonnummer en e-mailadres

-Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

-Productgebruik van gegeven behandeling

-Het afhandelen van uw betaling

Beautysalon de vlinder gebruikt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

  •  contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken
  •  het reageren op uw vragen of productbestellingen


-Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.

-De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

-Beautysalon de vlinder is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Beautysalon de vlinder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het juist uit kunnen voeren van een behandeling
– Het juist kunnen adviseren
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–Beautysalon de vlinder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Beautysalon de vlinder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Beautysalon de vlinder verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautysalon de vlinder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautysalonwervershoof.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beautysalon de vlinder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@beautysalonwervershoof.nl.